Google oglasi

Hajde da rastemo zajedno! 

Google oglasi

 

Google oglasi se mogu naći u više različitih formi u zavisnosti od potreba i vrsta kampanja. Za različite vrste kampanje se koriste google oglasi različitih formata. Veoma je bitno i šta se oglašava, na kojoj platformi i gde oglasi vode.

 

Google nam daje mogućnost da plasiramo oglase koje vode na različite lokacije. Google oglasima posetioce možemo voditi na web site, aplikaciju, profile društvenih mreža i druge platforme.

 

U zavisnosti od toga potrebno je krenuti od strategije oglašavanja na google mreži. Kada zaključimo šta želimo da oglašavamo, tek onda krećemo sa izradom google kampanja i oglasa.

 

Sledeća stvar na koju je potrebno obratiti pažnju jeste format google oglasa. Postoje različiti formati google oglasa koji možemo plasirati, ali ćemo u daljem tekstu izdvojiti 3 osnovne i najveće grupe. Ostale forme su mahom hibridi nekog od ova tri formata. Podela se zasniva na sadržaju koji se plasira i to:

 

  1. Search oglasi 
  2. Display oglasi
  3. Youtube oglasiSearch oglasi

 

Google search oglasi su tekstualni oglasi koji se prikazuju na google pretraživaču. Prikazuju se kada korsnici pretraživača pretražuju internet putem ključnih reči na koje mi kao oglašivači ulažemo novac.

 

Ovo je jedna od najprofitabilnijih vrsta google kapmanja. Razlog tome je direktan susret ponude i tražnje u pravom trenutku. Baš onda kada neko pretražuje određene proizvode ili usluge, mi mu serviramo oglas pa se događa da ovakva vrsta oglasa donosi najveći broj prodaja.

 

Google search oglas se sastoji iz delova koji se uvek prikažu, i delova koji se ne prikazuju uvek. Na prikazivanje ovih drugih nemamo veliki uticaj, zavisi od mnogo faktora i određuje ga sam google algoritam.

 

Delovi koji se uvek prikazuju su 2 naslova od po 30 karaktera i 1 opis od 90 karaktera. Dugi delovi o kojima smo pričali, a prikazuju se povremeno su 1 dodatni naslov od 30 karaktera, 1 dodatni opis od 90 karaktera i extenzije.

 

Nepisano pravilo je da što je oglas bolji i relevantniji, više elemenata će biti prikazano. Prikaz većeg broja elemenata nam je bitno zbog zauzimanja većeg prostora na google pretraživaču.
Display oglasi

 

Display oglasi nam daju mogićnost da svoju marketinšku poruku plasiramo putem grafičkog rešenja (Banera). 

 

Plasiranje google display oglasa može biti ograničeno različitim vrstama targeta. Ovo nam daje široke mogućnosti za target specifičnih grupa ljudi. Tehnikama odabira pravog targeta izbegavamo nepotrebno rasipanje budžeta. 

 

Plasiranje banera možemo kontrolisati na više načina. Nagrublja podela je kontrola nad sajtovima gde želimo da se prikazuju ili kontrola nad specifičnim targetom ljudi kojima želimo da se prikazuju

Youtube oglasi 

 

Kako smo obradili google oglase u formi teksta i slike, logično je da kao treći format preostaje video. Kako je youtube platforma koja je u vlasništvu google-a, imamo mogućnost plasiranja video oglasa.

 

Ova vrsta oglašavanja je trenuto prilično jeftina i treba je iskoristiti. Sve kompanije koje svoje oglase plasiraju na TV ekranima, trablo bi da probaju ovu vrstu oglašavanja.

 

Kako tržište sve više osvajaju smart TV aparati, tako je ova vrsta google reklama dobila na značaju. Ralika u odnosu na komercijalne TV reklame je u tome što sada ne morate plasirati poruku širokoj publici, već uskim nišama za koje je poruka relevantna

Philosophy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis id dolor vel ante vehicula porta. Aliquam fringilla mollis ultrices. Curabitur gravida elit et erat ullamcorper pharetra. Suspendisse mattis augue ac augue tincidunt, eu pretium nunc posuere.

Vision

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis id dolor vel ante vehicula porta. Aliquam fringilla mollis ultrices. Curabitur gravida elit et erat ullamcorper pharetra. Suspendisse mattis augue ac augue tincidunt, eu pretium nunc posuere.

Policy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis id dolor vel ante vehicula porta. Aliquam fringilla mollis ultrices. Curabitur gravida elit et erat ullamcorper pharetra. Suspendisse mattis augue ac augue tincidunt, eu pretium nunc posuere.